Oznámení o zápisu do 1. třídy 2024-2025

Datum publikace: 22.3.2024
Datum stáhnutí: /
Publikoval: /

Zápis pro školní rok 2024/25 bude probíhat ve čtvrtek 25. 4. 2024 od 16:00 v naší učebně v 1. poschodí na Husově 376/3, Žďár nad Sázavou

Rodiče, kteří žádají o přijetí dítěte do první třídy, si s sebou přinesou: 

 • žádost o přijetí – na webu www.skolanaradosti.cz (Stáhnout zde)
 • zápisní list – na webu www.skolanaradosti.cz (Stáhnout zde)
 • občanský průkaz
 • kopii rodného listu dítěte
 • případně vyjádření ze školského poradenského zařízení
 • pětileté děti: doporučení školského poradenského zařízení
 • děti po odkladu: rozhodnutí o odkladu 2023/24

Rodiče, kteří žádají o odklad docházky, si s sebou přinesou:

 • žádost o odklad – na webu www.skolanaradosti.cz (Stáhnout zde)
 • doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa
 • doporučení poradenského zařízení
 • kopii rodného listu dítěte
 • občanský průkaz

V případě vyššího zájmu, bude škola posuzovat žádost o přijetí dle těchto kritérií:

 • splnění předpokladů ke vzdělávání podle ŠVP ZŠ Na Radosti (ověření, že pojetí vzdělávání dle ŠVP školy je pro dítě vhodné z hlediska jeho osobnostních předpokladů a potřeb i jeho školní připravenosti) 
 • způsob ověření: posouzení a ověření předpokladů pedagogickým pracovníkem či školním psychologem při zápisu k povinné školní docházce/ předložení portfolia dítěte

V případě rovnosti bodů rozhoduje kritérium:

 • docházka sourozence dítěte do naší ZŠ v době nástupu dítěte do 1. třídy sourozenec ve škole (v době nástupu dítěte do školy bude sourozenec stále žákem školy) 
 • způsob ověření: údaje ze školní matriky 

a dále případně losování.

O přijetí 12 žáků (z toho 2 do individuálního vzdělávání) rozhoduje ředitelka školy na základě výše uvedených kritérií. Výsledky zápisu budou zveřejněny na úřední desce školy a na webových stránkách. Naše škola bude následně informovat ředitele spádové školy.