Zřizovatel

Zřizovatelem Školy Na Radosti je Spolek PlyneTo.

Škola byla zapsána do Rejstříku školských právnických osob k 1.9.2016.


Zakládající členky Spolku PlyneTo

Prostory

Naši školu najdete na adrese Husova 376/3.

Žáci

Ve školním roce 2023/2024 se u nás vzdělává 65 žáků na denním studiu. Ti jsou rozděleni do skupin podle věku (tzv. trojročí). Spolu se učí žáci z 1.- 3. ročníku, žáci 4. - 6. ročníku a dále pak 7. - 9. ročníku.

Školné

Rodiče hradí měsíční školné ve výši 4 000 Kč za žáka (školné se platí i v době letních prázdnin - v červenci a srpnu).

Školní družina

Před začátkem vyučování i po něm funguje školní družina. Měsíční platba za družinu je 500 Kč za žáka. Družina se o prázdninách neplatí.

Obědy

Děti mají možnost docházet na obědy do blízké základní školy. Každý den je na výběr z několika druhů jídel.

Principy školy

Školská rada 

Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Činnost školské rady se řídí § 167 a 168 zákona č. 561/2004 Sb. Školská rada zasedá nejméně 2 x ročně.

Školská rada ZŠ Na Radosti má 6 členů:
Iva Kratochvílová - zástupkyně zřizovatele 
Iveta Procházková - zástupkyně zřizovatele 
Denis Mitrović - zástupce pedagogů
Linda Gregarová - zástupce pedagogů a současně předsedkyně školské rady
Markéta Šimonová - zástupce rodičů
Tomáš Litochleb - zástupce rodičů

Financování

Dotace

Část nákladů školy je hrazena z dotací ministerstva školství. Ty jsou nastavené na 25-30 dětí ve třídě, jednoho učitele a větší počet tříd ve škole. Pokud tomu tak není (jako v naší škole), je nezbytné financovat chod školy z dalších zdrojů.

O projektu Digitalizujeme školu si můžete více přečíst níže. Dokument si ve formátu pdf můžete stáhnout zde: Stáhnout

Školné

Jedním z dalších zdrojů peněz pro školu je školné. Výše školného na školní rok 2023/2024 je stanovena na 4 000 Kč měsíčně na žáka (školné se platí i v době letních prázdnin - v červenci a srpnu).

Sponzoři

Dalším zdrojem příjmů jsou naši sponzoři.

Sponzorům a partnerům nabízíme:

 • podílení se na výjimečném projektu
 • průběžné informování o dění ve škole
 • propagace na webových a facebookových stránkách
 • propagace na benefičních a jiných akcích školy
 • dar je daňově odpočitatelná položka

Fundraising

Část peněz na provoz školy sháníme také pomocí fundraisingových aktivit.

Podporují nás

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Chcete se zapojit?

Kontakt

Sponzorům a partnerům nabízíme:

 • podílení se na výjimečném projektu
 • průběžné informování o dění ve škole
 • propagace na webových a facebookových stránkách
 • propagace na benefičních a jiných akcích školy

  Jakou formou nás můžete podpořit?

  • finančním darem (jde o daňově odpočitatelnou položku)
  • darem konkrétní věci (např. počítač, tiskárna, mikroskop)
  • zapůjčením konkrétní věci
  • možná je též jiná forma spolupráce – prosím kontaktujte nás