Proč měnit školu?

29. září 2023 byla u nás ve škole na besedě  PhDr. Jana Nováčková, CSc., lektorka, psycholožka a přední kritička českého školství, spoluautorka konceptu Respektovat a být respektován. Téma besedy. Proč měnit školu?